حوزه های تخصصی آکام

آخرین مطالب

افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنیم

افکار مثبت
علت را پیدا کنید: برای بالا بردن افکار مثبت در زندگی روزانتون اول بهتر مردم، مکان ها و چیزهای دیگه ای که باعث افزایش افکار منفی در شما می شود را شناسایی کنید. مثلاً سرکارتون یک همکاری دارید که همش از بدبختی های زندگی صحبت...

ما را دنبال کنید

همدلی کردن با کودکان

همدلی کردن با کودکان
همدلی شامل فهمیدن این است که کودک شما درگیر چه چیزی است اما فقط به این خاتمه پیدا نمی کند. و می تواند بسیار سخت باشد پاسخ های همراه با همدلی زمانی که هیجانات خودتان را نسبت به موضوعات دارید. دانستن و ارزش پیدا کردن احساسات...
کودکان کنجکاو

کودکان کنجکاو

مقالات محبوب آکام

افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنیم

افکار مثبت
علت را پیدا کنید: برای بالا بردن افکار مثبت در زندگی روزانتون اول بهتر مردم، مکان ها و چیزهای دیگه ای که باعث افزایش افکار منفی در شما می شود را شناسایی کنید. مثلاً سرکارتون یک همکاری دارید که همش از بدبختی های زندگی صحبت...