حوزه های تخصصی آکام

آخرین مطالب

شادی یا تغییر دنیا

شادی یا تغییر دنیا
ما نسبت به مردمی که در بدترین شرایط تاریخی زندگی می‌کردند 18% افسرده‌تر هستیم! به ما یاد داده‌اند که سخت کارکردن مساوری است با موفقیت و موفقیت مساوی است با شادی. در ظاهر معادله‌ای است که درست به نظر می‌آید، اما کاملاً اشتباه است. تحقیقات جدید...

ما را دنبال کنید

همدلی کردن با کودکان

همدلی کردن با کودکان
همدلی شامل فهمیدن این است که کودک شما درگیر چه چیزی است اما فقط به این خاتمه پیدا نمی کند. و می تواند بسیار سخت باشد پاسخ های همراه با همدلی زمانی که هیجانات خودتان را نسبت به موضوعات دارید. دانستن و ارزش پیدا کردن احساسات...
کودکان کنجکاو

کودکان کنجکاو

مقالات محبوب آکام

شادی یا تغییر دنیا

شادی یا تغییر دنیا
ما نسبت به مردمی که در بدترین شرایط تاریخی زندگی می‌کردند 18% افسرده‌تر هستیم! به ما یاد داده‌اند که سخت کارکردن مساوری است با موفقیت و موفقیت مساوی است با شادی. در ظاهر معادله‌ای است که درست به نظر می‌آید، اما کاملاً اشتباه است. تحقیقات جدید...